Mình là Mai, hiện đang sống tại Sài Gòn. Mình thích tìm hiểu nhiều thứ và mong muốn có thể chia sẻ lại những điều có ích, ít nhất là cho một người nào đó.

Bạn có thể trò chuyện với mình bằng cách gửi email đến địa chỉ: [email protected].

Nếu thấy blog hữu ích, bạn có thể mời mình ly cà phê qua Momo hoặc Buy me a coffee.